Náhradní plnění

 V naší provozovně pracuje více než 50% osob se zdravotním postižením.

 Při zadání zakázky Vám proto vystavíme potvrzení o náhradním plnění podle §3 nařízení vlády č.228/2000 Sb.


Co je náhradní plnění

 Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.

 Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

 Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti:

       1.zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením

       2.odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně  
       postižených

       3.odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich